عکس ها و ویدئوهای شما

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی بهار ۱۴۰۲

مجموعه: برنامه ريزي و پيشگيري تعداد بازدید: 526
عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی بهار ۱۴۰۲

 

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی بهار ۱۴۰۲

 

ردیف

نام فعالیت

تعداد

۱ صدور پاسخ استعلام گواهی ایمنی جهت تصرفات دهگانه ۲۱۲
۲ بازدید از اماکن مسکونی تجاری و صدور دستورالعمل اجرایی یا تائیدیه ایمنی ۱۶۴
۳ صدور نامه معوقه جهت  پیگیری پرونده های بلاتکلیف ۱۰۷
۴ تهیه دستورالعمل اجرایی صدور پاسخ استعلام پروانه ساخت ۱۰۵
۵ بازدید و بررسی از اماکن مسکونی ۱۱۶
۶ بازدید از اماکن تجاری و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۷۱
۷ بررسی تائیدیه نصب برق ذخیره آسانسور ۵۹
۸ بررسی تائیدیه گواهی بازرسی آسانسور ۵۹
۹ بررسی و تست شبکه خشک آتش نشانی وصدور تائیدیه ۵۹
۱۰ ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری ۳۴
۱۱ انجام مشاوره ایمنی در محل و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۲۴
۱۲ مکاتبات خاص با اداره نظام مهندسی ساختمان و سایر ادارات در خصوص ایمنی ۲۱
۱۳ بازدید از اماکن صنعتی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۲۸
۱۴ بررسی و تائید ضمانت نامه سیستم اطفاء اتوماتیک ۲۱
۱۵ بررسی حوادث ، تهیه گزارش و صدور دستورالعمل ۲۳
۱۶ بازدید از اماکن درمانی ( درمانگاه ) و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱۳
۱۸ بازدید از مجتمع های مسکونی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱۱
۱۹ بازدید از اماکن ترکیبی ، بررسی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۵

مجموع

۱۱۳۲

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی بهار ۱۴۰۲”*

code

قالب تفریحی