عکس ها و ویدئوهای شما

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی خرداد ماه ۱۴۰۲

مجموعه: برنامه ريزي و پيشگيري تعداد بازدید: 634
عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی خرداد ماه ۱۴۰۲

 

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی خرداد ماه ۱۴۰۲

 

ردیف نام فعالیت تعداد
۱ صدور پاسخ استعلام گواهی ایمنی جهت تصرفات دهگانه ۱۰۳
۲ بازدید از اماکن مسکونی تجاری و صدور دستورالعمل اجرایی یا تائیدیه ایمنی ۸۹
۳ صدور نامه معوقه جهت  پیگیری پرونده های بلاتکلیف ۵۳
۴ تهیه دستورالعمل اجرایی صدور پاسخ استعلام پروانه ساخت ۴۸
۵ بازدید و بررسی از اماکن مسکونی ۴۲
۶ بازدید از اماکن تجاری و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۳۵
۷ بررسی تائیدیه نصب برق ذخیره آسانسور ۳۳
۸ بررسی تائیدیه گواهی بازرسی آسانسور ۳۳
۹ بررسی و تست شبکه خشک آتش نشانی وصدور تائیدیه ۳۳
۱۰ ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری ۱۷
۱۱ انجام مشاوره ایمنی در محل و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱۰
۱۲ مکاتبات خاص با اداره نظام مهندسی ساختمان و سایر ادارات در خصوص ایمنی ۷
۱۳ بازدید از اماکن صنعتی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱۱
۱۴ بررسی و تائید ضمانت نامه سیستم اطفاء اتوماتیک ۱۳
۱۵ بررسی حوادث ، تهیه گزارش و صدور دستورالعمل ۱۳
۱۶ بازدید از اماکن درمانی ( درمانگاه ) و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۵
۱۷ مکاتبات خاص با اداره نظام مهندسی ساختمان و سایر ادارات در خصوص ایمنی ۷
۱۸ بازدید از مجتمع های مسکونی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۵
۱۹ بازدید از اماکن ترکیبی ، بررسی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۳

مجموع

۵۶۰

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی خرداد ماه ۱۴۰۲”*

code

قالب تفریحی