عکس ها و ویدئوهای شما

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

مجموعه: برنامه ريزي و پيشگيري تعداد بازدید: 338
عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

 

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

 

ردیف نام فعالیت تعداد
۱ صدور پاسخ استعلام گواهی ایمنی جهت تصرفات دهگانه ۸۰
۲ بازدید از اماکن مسکونی تجاری و صدور دستورالعمل اجرایی یا تائیدیه ایمنی ۶۱
۳ صدور نامه معوقه جهت  پیگیری پرونده های بلاتکلیف ۴۰
۴ تهیه دستورالعمل اجرایی صدور پاسخ استعلام پروانه ساخت ۳۶
۵ بازدید و بررسی از اماکن مسکونی ۳۱
۶ بازدید از اماکن تجاری و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۲۷
۷ بررسی تائیدیه نصب برق ذخیره آسانسور ۲۱
۸ بررسی تائیدیه گواهی بازرسی آسانسور ۲۱
۹ بررسی و تست شبکه خشک آتش نشانی وصدور تائیدیه ۲۱
۱۰ ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری ۱۳
۱۱ انجام مشاوره ایمنی در محل و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱۲
۱۲ مکاتبات خاص با اداره نظام مهندسی ساختمان و سایر ادارات در خصوص ایمنی ۹
۱۳ بازدید از اماکن صنعتی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۸
۱۴ بررسی و تائید ضمانت نامه سیستم اطفاء اتوماتیک ۸
۱۵ بررسی حوادث ، تهیه گزارش و صدور دستورالعمل ۸
۱۶ بازدید از اماکن درمانی ( درمانگاه ) و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۶
۱۷ مکاتبات خاص با اداره نظام مهندسی ساختمان و سایر ادارات در خصوص ایمنی ۵
۱۸ بازدید از مجتمع های مسکونی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۳
۱۹ بازدید از مدارس ، بررسی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۳
۲۰ بازدید از انبار بزرگ کالا ، بررسی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۲
۲۱ بازدید از اماکن ترکیبی ، بررسی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۲
مجموع ۴۱۷

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲”*

code

قالب تفریحی