عکس ها و ویدئوهای شما

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی اسفند ماه ۱۴۰۱

مجموعه: برنامه ريزي و پيشگيري تعداد بازدید: 347
عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی اسفند ماه ۱۴۰۱

 

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی اسفند ماه ۱۴۰۱

 

ردیف نام فعالیت تعداد
۱ صدور پاسخ استعلام گواهی ایمنی جهت تصرفات دهگانه ۹۶
۲ صدور نامه معوقه جهت  پیگیری پرونده های بلاتکلیف ۳۷
۳ بازدید از اماکن مسکونی تجاری و صدور دستورالعمل اجرایی یا تائیدیه ایمنی ۳۶
۴ بازدید و بررسی از اماکن مسکونی ۳۳
۵ بازدید از اماکن تجاری و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۳۱
۶ بازدید از اماکن صنعتی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱۸
۷ بازدید از اماکن درمانی ( درمانگاه ) و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱۸
۸ تهیه دستورالعمل اجرایی صدور پاسخ استعلام پروانه ساخت ۱۶
۹ بررسی تائیدیه نصب برق ذخیره آسانسور ۱۶
۱۰ بررسی تائیدیه گواهی بازرسی آسانسور ۱۶
۱۱ بررسی و تست شبکه خشک آتش نشانی وصدور تائیدیه ۱۶
۱۲ ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری ۱۰
۱۳ بررسی و تائید ضمانت نامه سیستم اطفاء اتوماتیک ۱۰
۱۴ بررسی و تائید ضمانت نامه سیستم اعلام حریق اتوماتیک ۱۰
۱۵ مکاتبات خاص با اداره نظام مهندسی ساختمان و سایر ادارات در خصوص ایمنی ۶
۱۶ بازدید از مجتمع های مسکونی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۶
۱۷ انجام مشاوره ایمنی در محل و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۴
۱۸ بررسی حوادث ، تهیه گزارش و صدور دستورالعمل ۲
۱۹ صدور دستورالعمل ایمنی خاص ۴
۲۰ صدور اخطاریه جهت اماکن ناایمن ۲
۲۱ مجموع ۳۸۷

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی اسفند ماه ۱۴۰۱”*

code

قالب تفریحی