عکس ها و ویدئوهای شما

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی ۹ماهه نخست ۱۴۰۱

مجموعه: برنامه ريزي و پيشگيري تعداد بازدید: 187
عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی ۹ماهه نخست ۱۴۰۱

 

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی ۹ماهه نخست ۱۴۰۱

 

ردیف

نام فعالیت

تعداد

۱ صدور پاسخ استعلام گواهی ایمنی جهت تصرفات دهگانه ۶۱۹
۲ بازدید از اماکن مسکونی تجاری و تهیه گزارش و دستورالعمل ایمنی ۴۷۱
۳ بازدید از اماکن مسکونی و تهیه گزارش و دستورالعمل ایمنی ۲۵۲
۴ بازدید از اماکن تجاری و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۲۲۴
۵ صدور پاسخ استعلام پروانه ساخت به همراه دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱۶۸
۶ تست شبکه خشک آتش نشانی ۱۶۸
۷ بررسی تائیدیه نصب برق ذخیره آسانسور ۱۶۸
۸ بررسی ، بازدید ، تائید و ثبت گواهی بازرسی ایمنی آسانسور ۱۶۸
۹ بازدید از اماکن درمانی ( درمانگاه ) و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱۲۶
۱۰ بررسی و تائید ضمانت نامه سیستم اطفاء اتوماتیک ۱۲۵
۱۱ بررسی و تائید ضمانت نامه سیستم اعلام حریق اتوماتیک ۱۲۳
۱۲ بازدید از اماکن صنعتی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱۲۱
۱۳ ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری ۹۳
۱۴ مکاتبات خاص با اداره نظام مهندسی ساختمان و سایر ادارات در خصوص ایمنی ۶۸
۱۵ انجام مشاوره ایمنی در محل و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۶۱
۱۶ بررسی حوادث ، تهیه گزارش و صدور دستورالعمل ۵۳
۱۷ صدور اخطاریه جهت تصرفات ناایمن ۴۰
۱۸ بازدید از ادارات و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۲۸
۱۹ بازدید از مجتمع های مسکونی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۲۵
۲۰ بازدید از مجتمع کارگاهی ۲۲
۲۱ بازدید از مجتمع های تجاری و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۲۱
۲۲ بازدید از اماکن پر خطر جایگاه ال پی جی ۱۱
۲۳ بازدید از اماکن ترکیبی تهیه و صدور دستورالعمل ایمنی ۹
۲۴ بازدید از فروشگاه کالا و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۶
۲۵ بازدید از مجتمع صنایع غذایی ( کارخانه ) ۵
۲۶ بازدید از اماکن ترک اعتیاد و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۵
۲۷ بازدید از انبار بزرگ صنعتی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۵
۲۸ بازدید از سالن ورزشی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱

مجموع

۳۱۸۶

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی ۹ماهه نخست ۱۴۰۱”*

code

قالب تفریحی