عکس ها و ویدئوهای شما

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی بهمن ماه ۱۴۰۱

مجموعه: برنامه ريزي و پيشگيري تعداد بازدید: 301
عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی بهمن ماه ۱۴۰۱

 

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی بهمن ماه ۱۴۰۱

 

ردیف

نام فعالیت

تعداد

۱ صدور پاسخ استعلام گواهی ایمنی جهت تصرفات دهگانه ۱۱۴
۲ صدور نامه معوقه جهت  پیگیری پرونده های بلاتکلیف ۸۰
۳ بازدید از اماکن مسکونی تجاری و صدور دستورالعمل اجرایی یا تائیدیه ایمنی ۳۹
۴ بازدید و بررسی از اماکن مسکونی ۳۷
۵ بازدید از اماکن تجاری و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۳۶
۶ بازدید از اماکن صنعتی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱۹
۷ بازدید از اماکن درمانی ( درمانگاه ) و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱۷
۸ تهیه دستورالعمل اجرایی صدور پاسخ استعلام پروانه ساخت ۱۷
۹ بررسی تائیدیه نصب برق ذخیره آسانسور ۱۶
۱۰ بررسی تائیدیه گواهی بازرسی آسانسور ۱۶
۱۱ بررسی و تست شبکه خشک آتش نشانی وصدور تائیدیه ۱۶
۱۲ ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری ۱۲
۱۳ بررسی و تائید ضمانت نامه سیستم اطفاء اتوماتیک ۹
۱۴ بررسی و تائید ضمانت نامه سیستم اعلام حریق اتوماتیک ۹
۱۵ مکاتبات خاص با اداره نظام مهندسی ساختمان و سایر ادارات در خصوص ایمنی ۶
۱۶ بازدید از مجتمع های مسکونی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۶
۱۷ انجام مشاوره ایمنی در محل و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۵
۱۸ بررسی حوادث ، تهیه گزارش و صدور دستورالعمل ۴
۱۹ صدور دستورالعمل ایمنی خاص ۴
۲۰ صدور اخطاریه جهت اماکن ناایمن ۲
۲۱ بازدید از ادارات ، بررسی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱

مجموع

۴۶۵

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی بهمن ماه ۱۴۰۱”*

code

قالب تفریحی