عکس ها و ویدئوهای شما

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در آبان ماه ۱۴۰۱

مجموعه: برنامه ريزي و پيشگيري تعداد بازدید: 167
عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در آبان ماه ۱۴۰۱

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در آبان ماه ۱۴۰۱

 

ردیف نام فعالیت تعداد
۱ صدور پاسخ استعلام گواهی ایمنی جهت تصرفات دهگانه ۸۱
۲ بازدید از اماکن مسکونی تجاری و صدور دستورالعمل اجرایی یا تائیدیه ایمنی ۴۱
۳ تهیه دستورالعمل اجرایی صدور پاسخ استعلام پروانه ساخت ۲۹
۴ بررسی تائیدیه نصب برق ذخیره آسانسور ۲۲
۵ بررسی تائیدیه گواهی بازرسی آسانسور ۲۲
۶ بررسی و تست شبکه خشک آتش نشانی وصدور تائیدیه ۲۲
۷ بازدید و بررسی از اماکن مسکونی ۲۰
۸ بازدید از اماکن تجاری و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱۸
۹ ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری ۱۶
۱۰ بازدید از اماکن درمانی ( درمانگاه ) و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱۴
۱۱  صدور تائیدیه ایمنی جهت مراکز درمانی مراقبتی ۱۴
۱۲ بررسی و تائید ضمانت نامه سیستم اطفاء اتوماتیک ۱۳
۱۳ بازدید از اماکن صنعتی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱۳
۱۴ بررسی و تائید ضمانت نامه سیستم اعلام حریق اتوماتیک ۱۱
۱۵ انجام مشاوره ایمنی در محل و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱۱
۱۶ بررسی حوادث ، تهیه گزارش و صدور دستورالعمل ۵
۱۷ بازدید از مجتمع های مسکونی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۵
۱۸ بازدید از اماکن پر خطر ( پمپ بنزین ) و مرغداری ۳
۱۹ بازدید از مجتمع های صنعتی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۳
۲۰ مکاتبات خاص با اداره نظام مهندسی ساختمان و سایر ادارات در خصوص ایمنی ۲
۲۱ بازدید از اماکن ترکیبی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ( اداری تجاری ) ۲
۲۲ بازدید از مجتمع های تجاری و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۲
مجموع ۳۶۹

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در آبان ماه ۱۴۰۱”*

code

قالب تفریحی