عکس ها و ویدئوهای شما

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی اسلامشهر در شهریور ۱۴۰۱

مجموعه: برنامه ريزي و پيشگيري تعداد بازدید: 271
عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی اسلامشهر در شهریور ۱۴۰۱

 

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی اسلامشهر در شهریور ۱۴۰۱

 

ردیف

نام فعالیت تعداد
۱ بازدید از اماکن مسکونی تجاری و صدور دستورالعمل اجرایی یا تائیدیه ایمنی ۷۳
۲ صدور پاسخ استعلام گواهی ایمنی جهت تصرفات دهگانه ۶۹
۳ بازدید از اماکن تجاری و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۵۶
۴ صدور پاسخ استعلام پروانه ساخت ۳۳
۵ بازدید و بررسی از اماکن مسکونی ۳۱
۶ بازدید از اماکن درمانی ( درمانگاه ) و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۲۴
۷ بررسی تائیدیه نصب برق ذخیره آسانسور ۲۱
۸ بررسی و تست شبکه خشک آتش نشانی وصدور تائیدیه ۲۱
۹ بررسی و تائید ضمانت نامه سیستم اعلام حریق اتوماتیک ۱۹
۱۰ بازدید از اماکن صنعتی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱۹
۱۱ بررسی و تائید ضمانت نامه سیستم اطفاء اتوماتیک ۱۷
۱۲ مکاتبات خاص با اداره نظام مهندسی ساختمان و سایر ادارات در خصوص ایمنی ۱۱
۱۳ بررسی حوادث ، تهیه گزارش و صدور دستورالعمل ۷
۱۴ ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری ۶
۱۵ انجام مشاوره ایمنی در محل و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۶
۱۶ بازدید از مجتمع های مسکونی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۵
۱۷ بازدید از اماکن ترکیبی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۳
۱۸ بازدید از مجتمع های تجاری و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۲
۱۹ بازدید از ادارات و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۲
۲۰ بازدید از مجتمع های صنعتی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۲
مجموع ۴۲۷

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی اسلامشهر در شهریور ۱۴۰۱”*

code

قالب تفریحی