عکس ها و ویدئوهای شما

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در مرداد ماه ۱۴۰۱

مجموعه: برنامه ريزي و پيشگيري تعداد بازدید: 293
عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در مرداد ماه ۱۴۰۱

 

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی اسلامشهر در مرداد ماه ۱۴۰۱

 

ردیف فعالیت تعداد
۱ بازدید از اماکن مسکونی تجاری و صدور دستورالعمل اجرایی یا تائیدیه ایمنی ۶۸
۲ صدور پاسخ استعلام گواهی ایمنی جهت تصرفات دهگانه ۶۵
۳ بازدید از اماکن تجاری و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۳۲
۴ صدور پاسخ استعلام پروانه ساخت ۲۷
۵ بازدید و بررسی از اماکن مسکونی ۲۶
۶ بازدید از اماکن درمانی ( درمانگاه ) و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۲۴
۷ بررسی تائیدیه نصب برق ذخیره آسانسور ۱۹
۸ بررسی و تست شبکه خشک آتش نشانی وصدور تائیدیه ۱۹
۹ بررسی و تائید ضمانت نامه سیستم اعلام حریق اتوماتیک ۱۸
۱۰ بازدید از اماکن صنعتی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱۸
۱۱ بررسی و تائید ضمانت نامه سیستم اطفاء اتوماتیک ۱۷
۱۲ مکاتبات خاص با اداره نظام مهندسی ساختمان و سایر ادارات در خصوص ایمنی ۱۴
۱۳ بررسی حوادث ، تهیه گزارش و صدور دستورالعمل ۹
۱۴ ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری ۸
۱۵ انجام مشاوره ایمنی در محل و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۸
۱۶ بازدید از مجتمع های مسکونی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۶
۱۷ بازدید از اماکن ترکیبی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۳
۱۸ بازدید از مجتمع های تجاری و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۲
۱۹ بازدید از ادارات و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۲
۲۰ بازدید از مجتمع های صنعتی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۲
۲۱ بازدید از فروشگاه بزرگ کالا  و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱
مجموع ۳۸۸

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در مرداد ماه ۱۴۰۱”



*

code

قالب تفریحی