عکس ها و ویدئوهای شما

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در تیر ماه سال ۱۴۰۱

مجموعه: برنامه ريزي و پيشگيري تعداد بازدید: 393
عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در تیر ماه سال ۱۴۰۱

 

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در تیر ماه سال ۱۴۰۱

 

ردیف

نام فعالیت

تعداد

۱ بازدید از اماکن مسکونی تجاری و صدور دستورالعمل اجرایی یا تائیدیه ایمنی ۸۵
۲ صدور پاسخ استعلام گواهی ایمنی جهت تصرفات دهگانه ۷۶
۳ بازدید از اماکن ناایمن و صدور اخطاریه ۴۳
۴ بازدید از اماکن تجاری و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۲۷
۵ صدور پاسخ استعلام پروانه ساخت ۲۳
۶ بررسی تائیدیه نصب برق ذخیره آسانسور ۲۳
۷ بررسی و تست شبکه خشک آتش نشانی وصدور تائیدیه ۲۳
۸ بازدید و بررسی از اماکن مسکونی ۲۲
۹ بررسی و تائید ضمانت نامه سیستم اعلام حریق اتوماتیک ۱۹
۱۰ بازدید از اماکن صنعتی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱۵
۱۱ بررسی و تائید ضمانت نامه سیستم اطفاء اتوماتیک ۱۴
۱۲ مکاتبات خاص با اداره نظام مهندسی ساختمان و سایر ادارات در خصوص ایمنی ۱۳
۱۳ بازدید از اماکن درمانی ( درمانگاه ) و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱۳
۱۴ بررسی حوادث ، تهیه گزارش و صدور دستورالعمل ۹
۱۵ ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری ۹
۱۶ انجام مشاوره ایمنی در محل و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۶
۱۷ بازدید از مجتمع های مسکونی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۵
۱۸ بازدید از اماکن ترکیبی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۵
۱۹ بازدید از مجتمع های تجاری و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۵
۲۰ بازدید از ادارات و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۲
۲۱ بازدید از مجتمع های صنعتی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۲
۲۳ بازدید از فروشگاه بزرگ کالا  و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱
  مجموع ۴۴۰

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در تیر ماه سال ۱۴۰۱”*

code

قالب تفریحی