عکس ها و ویدئوهای شما

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در بهار سال ۱۴۰۱

مجموعه: برنامه ريزي و پيشگيري تعداد بازدید: 401
عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در بهار سال ۱۴۰۱

 

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در بهار سال ۱۴۰۱

 

ردیف

نام فعالیت

تعداد

۱ صدور پاسخ استعلام پایانکار ۱۸۵
۲ بازدید از اماکن مسکونی تجاری و تهیه گزارش و دستورالعمل ایمنی ۱۰۴
۳ بازدید از اماکن مسکونی و تهیه گزارش و دستورالعمل ایمنی ۹۰
۴ بازدید از اماکن تجاری و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۵۲
۵ تست شبکه خشک آتش نشانی ۴۱
۶ بررسی تائیدیه نصب برق ذخیره آسانسور ۴۱
۷ بررسی ، بازدید ، تائید و ثبت گواهی بازرسی ایمنی آسانسور ۴۱
۸ صدور پاسخ استعلام پروانه ساخت به همراه دستورالعمل ایمنی اجرایی ۲۸
۹ بازدید از اماکن صنعتی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۲۸
۱۰ ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری ۲۷
۱۱ بررسی و تائید ضمانت نامه سیستم اعلام حریق اتوماتیک ۲۵
۱۲ بررسی و تائید ضمانت نامه سیستم اطفاء اتوماتیک ۲۵
۱۳ بازدید از اماکن درمانی ( درمانگاه ) و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۲۰
۱۴ انجام مشاوره ایمنی در محل و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱۹
۱۵ بررسی حوادث ، تهیه گزارش و صدور دستورالعمل ۸
۱۶ صدور اخطاریه جهت تصرفات ناایمن ۸
۱۷ بازدید از مجتمع های مسکونی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۴
۱۸ بازدید از فروشگاه کالا و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۳
۱۹ بازدید از مجتمع صنایع غذایی ( کارخانه ) ۲
۲۰ بازدید از ادارات و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۲
۲۱ بازدید از مجتمع تجاری، صدور دستورالعمل ایمنی ۲
۲۲ بازدید از مجتمع کارگاهی ۲
۲۳ بازدید از مجتمع های تجاری و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۲
۲۴ مکاتبات خاص با اداره نظام مهندسی ساختمان و سایر ادارات در خصوص ایمنی ۲
۲۵ بازدید از اماکن پر خطر جایگاه ال پی جی ۱
۲۶ بازدید از اماکن ترک اعتیاد و صدور دستور العمل ایمنی ۱
مجموع

۷۶۳

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در بهار سال ۱۴۰۱”*

code

قالب تفریحی