عکس ها و ویدئوهای شما

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در خرداد ماه سال ۱۴۰۱

مجموعه: برنامه ريزي و پيشگيري تعداد بازدید: 427
عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در خرداد ماه سال ۱۴۰۱

 

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در خرداد ماه سال ۱۴۰۱

 

ردیف

نام فعالیت

تعداد

۱ صدور پاسخ استعلام پایانکار ۷۶
۲ بازدید از اماکن مسکونی تجاری و تهیه گزارش و دستورالعمل ایمنی ۴۳
۳ بازدید از اماکن مسکونی و تهیه گزارش و دستورالعمل ایمنی ۴۳
۴ بازدید از اماکن تجاری و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۲۳
۵ تست شبکه خشک آتش نشانی ۱۶
۶ بررسی تائیدیه نصب برق ذخیره آسانسور ۱۶
۷ بررسی ، بازدید ، تائید و ثبت گواهی بازرسی ایمنی آسانسور ۱۶
۸ بازدید از اماکن صنعتی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱۲
۹ انجام مشاوره ایمنی در محل و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۹
۱۰ صدور پاسخ استعلام پروانه ساخت به همراه دستورالعمل ایمنی اجرایی ۸
۱۱ بررسی و تائید ضمانت نامه سیستم اعلام حریق اتوماتیک ۸
۱۲ بررسی و تائید ضمانت نامه سیستم اطفاء اتوماتیک ۸
۱۳ بررسی حوادث ، تهیه گزارش و صدور دستورالعمل ۷
۱۴ صدور اخطاریه جهت تصرفات ناایمن ۶
۱۵ بازدید از اماکن درمانی ( درمانگاه ) و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۸
۱۶ مکاتبات خاص با اداره نظام مهندسی ساختمان و سایر ادارات در خصوص ایمنی ۵
۱۷ بازدید از اماکن درمانی و صدور دستورالعمل ایمنی ۳
۱۸ بازدید از اماکن ترک اعتیاد و صدور دستورالعمل ایمنی ۱
۱۹ بازدید از اماکن ترکیبی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱
مجموع ۳۰۹

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در خرداد ماه سال ۱۴۰۱”*

code

قالب تفریحی