عکس ها و ویدئوهای شما

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱

مجموعه: برنامه ريزي و پيشگيري تعداد بازدید: 407
عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱

 

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱

 

ردیف نام فعالیت تعداد
۱ صدور پاسخ استعلام پایانکار ۷۱
۲ بازدید از اماکن مسکونی تجاری و تهیه گزارش و دستورالعمل ایمنی ۳۴
۳ بازدید از اماکن مسکونی و تهیه گزارش و دستورالعمل ایمنی ۲۹
۴ ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری ۲۳
۵ بازدید از اماکن تجاری و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱۷
۶ تست شبکه خشک آتش نشانی ۱۵
۷ بررسی تائیدیه نصب برق ذخیره آسانسور ۱۵
۸ بررسی ، بازدید ، تائید و ثبت گواهی بازرسی ایمنی آسانسور ۱۵
۹ صدور پاسخ استعلام پروانه ساخت به همراه دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱۱
۱۰ بازدید از اماکن صنعتی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱۳
۱۱ بررسی و تائید ضمانت نامه سیستم اعلام حریق اتوماتیک ۹
۱۲ بررسی و تائید ضمانت نامه سیستم اطفاء اتوماتیک ۹
۱۳ بازدید از اماکن درمانی ( درمانگاه ) و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۸
۱۴ انجام مشاوره ایمنی در محل و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۸
۱۵ بازدید از مجتمع های مسکونی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۴
۱۶ بازدید از فروشگاه کالا و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۲
۱۷ بازدید از مجتمع صنایع غذایی ( کارخانه ) ۲
۱۸ بازدید از ادارات و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۲
۱۹ بازدید از مجتمع تجاری، صدور دستورالعمل ایمنی ۲
۲۰ بازدید از مجتمع کارگاهی ۲
۲۱ بازدید از اماکن پر خطر جایگاه ال پی جی ۱
۲۲ بازدید از مجتمع های تجاری و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱
۲۳ مکاتبات خاص با اداره نظام مهندسی ساختمان و سایر ادارات در خصوص ایمنی ۱
۲۴ بررسی حوادث ، تهیه گزارش و صدور دستورالعمل ۱
۲۵ صدور اخطاریه جهت تصرفات ناایمن ۱
  مجموع ۲۹۶

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱”*

code

قالب تفریحی