عکس ها و ویدئوهای شما

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در تیر ماه  سال ۱۴۰۰

مجموعه: برنامه ريزي و پيشگيري تعداد بازدید: 365
عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در تیر ماه  سال ۱۴۰۰

 

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در تیر ماه  سال ۱۴۰۰

 

ردیف نام فعالیت تعداد
۱ بازدید از اماکن مسکونی تجاری و تهیه گزارش و دستورالعمل ایمنی ۶۹
۲ صدور پاسخ استعلام پایانکار ۶۳
۳ صدور پاسخ استعلام پروانه ساخت به همراه دستورالعمل ایمنی اجرایی ۲۷
۴ بررسی تائیدیه نصب برق ذخیره آسانسور ۱۹
۵ بازدید از اماکن مسکونی و تهیه گزارش و دستورالعمل ایمنی ۱۸
۶ بازدید از اماکن تجاری و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱۷
۷ تست شبکه خشک آتش نشانی ۱۶
۸ بررسی و تائید ضمانت نامه سیستم اعلام حریق اتوماتیک ۱۵
۹ بررسی و تائید ضمانت نامه سیستم اطفاء اتوماتیک ۱۵
۱۰ ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری ۱۰
۱۱ بازدید از اماکن صنعتی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱۰
۱۲ بازدید از مجتمع های مسکونی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۸
۱۳ بازدید از جایگاههای شارژ سیلندر LPG  و صدور دستورالعمل ایمنی ۷
۱۴ بازدید از مراکز نگهداری بهزیستی و صدور دستورالعمل ایمنی ۶
۱۵ بررسی حوادث ، تهیه گزارش و صدور دستورالعمل ۴
۱۶ بازدید از اماکن درمانی ( درمانگاه ) و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۳
۱۷ انجام مشاوره ایمنی در محل و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۳
۱۸ مکاتبات خاص با اداره نظام مهندسی ساختمان و سایر ادارات در خصوص ایمنی ۳
۱۹ بازدید از ادارات و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۲
۲۰ صدور اخطاریه جهت تصرفات ناایمن ۲
۲۱ بازدید از مجتمع های تجاری و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۲
۲۲ بازدید از اماکن ترکیبی و تهیه گزارش و دستورالعمل ایمنی ۲
  مجموع ۳۲۱

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در تیر ماه  سال ۱۴۰۰”*

code

قالب تفریحی