عکس ها و ویدئوهای شما

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی اسلامشهر در خرداد ماه سال ۱۴۰۰

مجموعه: برنامه ريزي و پيشگيري تعداد بازدید: 802
عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی اسلامشهر در خرداد ماه سال ۱۴۰۰

 

 

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی اسلامشهر در خرداد ماه سال ۱۴۰۰

 

ردیف نام فعالیت تعداد
۱ صدور پاسخ استعلام پایانکار ۶۷
۲ بازدید از اماکن مسکونی تجاری و تهیه گزارش و دستورالعمل ایمنی ۵۹
۳ بازدید از اماکن مسکونی و تهیه گزارش و دستورالعمل ایمنی ۲۵
۴ بازدید از اماکن تجاری و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۲۴
۵ صدور پاسخ استعلام پروانه ساخت به همراه دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱۳
۶ بازدید از اماکن صنعتی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱۱
۷ تست شبکه خشک آتش نشانی ۱۰
۸ بررسی تائیدیه نصب برق ذخیره آسانسور ۱۰
۹ بازدید از مجتمع های مسکونی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۹
۱۰ بررسی و تائید ضمانت نامه سیستم اعلام حریق اتوماتیک ۷
۱۱ بررسی و تائید ضمانت نامه سیستم اطفاء اتوماتیک ۷
۱۲ بازدید از اماکن پرخطر و صدور دستورالعمل ایمنی ۷
۱۳ ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری ۴
۱۴ بازدید از ادارات و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۳
۱۵ صدور اخطاریه جهت تصرفات ناایمن ۲
۱۶ انجام مشاوره ایمنی در محل و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۲
۱۷ بازدید از اماکن درمانی ( درمانگاه ) و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۲
۱۸ بازدید از مجتمع های تجاری و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۲
۱۹ بررسی حوادث ، تهیه گزارش و صدور دستورالعمل ۱
۲۰ بازدید از مجتمع های صنعتی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱
۲۱ بازدید از انبار و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱
۲۲ بازدید از اماکن ترکیبی و تهیه گزارش و دستورالعمل ایمنی ۱
۲۳ مجموع ۲۶۸

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی اسلامشهر در خرداد ماه سال ۱۴۰۰”*

code

قالب تفریحی