عکس ها و ویدئوهای شما

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی اسلامشهر در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰

مجموعه: برنامه ريزي و پيشگيري تعداد بازدید: 614
عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی اسلامشهر در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰

 

 

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی اسلامشهر در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰

 

ردیف نام فعالیت تعداد
۱ صدور پاسخ استعلام پایانکار ۶۱
۲ بازدید از اماکن مسکونی تجاری ۴۹
۳ صدور پاسخ استعلام پروانه ساخت ۲۲
۴ بازدید از اماکن مسکونی ۱۸
۵ بازدید از مجتمع های مسکونی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱۲
۶ بازدید از اماکن تجاری و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱۲
۷ بازدید از اماکن صنعتی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱۰
۸ بازدید از اماکن پر خطر (جایگاههای CNG ) ۸
۹ ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری ۸
۱۰ مکاتبات خاص با اداره نظام مهندسی ساختمان و سایر ادارات در خصوص ایمنی ۸
۱۱ بازدید از انبار صنعتی ، تهیه گزارش و صدور دستورالعمل ۵
۱۲ بررسی تائیدیه نصب برق ذخیره آسانسور ۵
۱۳ تست شبکه خشک آتش نشانی ۵
۱۴ بررسی و تائید ضمانت نامه سیستم اعلام حریق اتوماتیک ۵
۱۵ بررسی و تائید ضمانت نامه سیستم اطفاء اتوماتیک ۵
۱۶ بازدید از ادارات و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۳
۱۷ بازدید از مجتمع های تجاری و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۲
۱۸ انجام مشاوره ایمنی در محل و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۲
۱۹ بازدید از اماکن درمانی ( درمانگاه ) و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۲
۲۰ بازدید از اماکن اقامتی  بهزیستی ، مکاتبه و صدور دستورالعمل ایمنی ۲
۲۱  بازدید و صدور اخطاریه ۲
۲۲ بازدید از اماکن آموزشی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۲
۲۳ بازدید از اماکن آموزشی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی ۱
۲۴ بازدید از اماکن تجمعی ( تالار پذیرایی ) ۱
۲۵ بازدید از اماکن تجمعی ( تالار پذیرایی ) ۱
۲۶ بررسی حوادث ، تهیه گزارش و صدور دستورالعمل ۱
۲۷ مجموع ۲۵۲

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی اسلامشهر در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰”*

code

قالب تفریحی