عکس ها و ویدئوهای شما

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در آذر ماه سال ۱۳۹۹

مجموعه: برنامه ريزي و پيشگيري تعداد بازدید: 565
عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در آذر ماه سال ۱۳۹۹

 

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در آذر ماه سال ۱۳۹۹

 

ردیف

نام فعالیت

تعداد

۱ صدور پاسخ استعلام پایانکار ۸۱
۲ بازدید از اماکن مسکونی تجاری ۷۹
۳ بازدید از اماکن تجاری ۴۷
۴ بازدید از اماکن مسکونی ۳۹
۵ بازدید از اماکن صنعتی ۳۳
۶ ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری ۱۷
۷ بررسی تائیدیه نصب برق ذخیره آسانسور ۱۵
۸ تست شبکه خشک آتش نشانی ۱۵
۹ بازدید ازمجتمع های تجاری ، تعمیرگاه و پارکینگ ها ( گاراژها ) ۱۴
۱۰ بازدید از مجتمع های مسکونی ۱۳
۱۱ تست شبکه خشک آتش نشانی ۱۳
۱۲ مکاتبات خاص با اداره نظام مهندسی ساختمان و سایر ادارات در خصوص ایمنی ۱۱
۱۳ بررسی و تائید ضمانت نامه سیستم اعلام حریق اتوماتیک ۱۱
۱۴ بررسی و تائید ضمانت نامه سیستم اطفاء اتوماتیک ۱۱
۱۵ انجام مشاوره ایمنی در محل ۹
۱۶ صدور دستور العمل ایمنی خاص ۹
۱۷ بازدید از مجتمع کارگاهی ۳
۱۸ بررسی حوادث ، تهیه گزارش و صدور دستورالعمل ۳
۱۹ بازدید از اماکن اداری ۳
۲۰ بازدید از اماکن درمانی ( درمانگاه ) ۳
۲۱ بازدید ازمجتمع های تجاری ۲
۲۲ بازدید از کارخانه ۱
۲۳ بازدید از مجتمع دامداری ۱
۲۴ بازدید از انبار صنعتی ۱
۲۵ مجموع ۴۳۴

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در آذر ماه سال ۱۳۹۹”*

code

قالب تفریحی