عکس ها و ویدئوهای شما

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در دی ماه سال ۱۳۹۹

مجموعه: برنامه ريزي و پيشگيري تعداد بازدید: 772
عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در دی ماه سال ۱۳۹۹

 

 

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در دی ماه سال ۱۳۹۹

 

ردیف

نام فعالیت

تعداد

۱ صدور پاسخ استعلام پایانکار ۶۸
۲ بازدید از اماکن مسکونی تجاری ۵۶
۳ بازدید از اماکن مسکونی ۲۸
۴ بازدید از مراکز اقامتی بهزیستی ومکاتبه و صدور دستورالعمل ایمنی ۲۸
۵ بازدید از اماکن صنعتی ۱۹
۶ صدور پاسخ استعلام پروانه ساخت ۱۹
۷ بازدید از اماکن تجاری ۱۸
۸ تست شبکه خشک آتش نشانی ۱۶
۹ بررسی تائیدیه نصب برق ذخیره آسانسور ۱۶
۱۰ بازدید از مجتمع های مسکونی ۱۶
۱۱ ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری ۱۴
۱۲ تست شبکه خشک آتش نشانی ۱۴
۱۳ صدور دستور العمل ایمنی خاص ۱۴
۱۴ مکاتبات خاص با اداره نظام مهندسی ساختمان و سایر ادارات در خصوص ایمنی ۱۲
۱۵ انجام مشاوره ایمنی در محل ۹
۱۶ بررسی و تائید ضمانت نامه سیستم اعلام حریق اتوماتیک ۷
۱۷ بررسی و تائید ضمانت نامه سیستم اطفاء اتوماتیک ۷
۱۸ بازدید از اماکن اداری ۵
۱۹ بازدید از مجتمع کارگاهی ۲
۲۰ بررسی حوادث ، تهیه گزارش و صدور دستورالعمل ۲
۲۱ صدور اخطاریه ۲
۲۲ بازدید از اماکن درمانی ( درمانگاه ) ۲
۲۳ بازدید ازمجتمع های تجاری ۲
۲۴ بازدید از کارخانه ۲
۲۵ مجموع ۳۷۹

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در دی ماه سال ۱۳۹۹”*

code

قالب تفریحی