عکس ها و ویدئوهای شما

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در آبان ماه سال ۱۳۹۹

مجموعه: برنامه ريزي و پيشگيري تعداد بازدید: 700
عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در آبان ماه سال ۱۳۹۹

 

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در آبان ماه سال ۱۳۹۹

 

ردیف

نام فعالیت

تعداد

۱ صدور پاسخ استعلام پایانکار ۸۳
۲ بازدید از اماکن مسکونی تجاری ۷۵
۳ بازدید از اماکن تجاری ۳۶
۴ بازدید از اماکن مسکونی ۳۵
۵ بازدید از اماکن صنعتی ۲۷
۶ ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری ۱۷
۷ بررسی تائیدیه نصب برق ذخیره آسانسور ۱۶
۸ تست شبکه خشک آتش نشانی ۱۶
۹ بازدید ازمجتمع های تجاری ، تعمیرگاه و پارکینگ ها ( گاراژها ) ۱۲
۱۰ بازدید از مجتمع های مسکونی ۱۱
۱۱ تست شبکه خشک آتش نشانی ۱۰
۱۲ مکاتبات خاص با اداره نظام مهندسی ساختمان و سایر ادارات در خصوص ایمنی ۷
۱۳ بررسی و تائید ضمانت نامه سیستم اعلام حریق اتوماتیک ۷
۱۴ بررسی و تائید ضمانت نامه سیستم اطفاء اتوماتیک ۷
۱۵ انجام مشاوره ایمنی در محل ۷
۱۶ صدور دستور العمل ایمنی خاص ۶
۱۷ بازدید از مجتمع کارگاهی ۴
۱۸ بررسی حوادث ، تهیه گزارش و صدور دستورالعمل ۳
۱۹ بازدید از اماکن اداری ۳
۲۰ بازدید از اماکن درمانی ( درمانگاه ) ۲
۲۱ بازدید ازمجتمع های تجاری ۲
۲۲ بازدید از کارخانه ۲
۲۳ بازدید از مجتمع دامداری ۲
۲۴ بازدید از انبار صنعتی ۱
۲۵ مجموع ۳۹۱

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در آبان ماه سال ۱۳۹۹”*

code

قالب تفریحی