عکس ها و ویدئوهای شما

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در مهرماه سال ۱۳۹۹

مجموعه: برنامه ريزي و پيشگيري تعداد بازدید: 940
عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در مهرماه سال ۱۳۹۹

 

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در مهرماه  سال ۱۳۹۹

 

ردیف نام فعالیت تعداد
۱ صدور پاسخ استعلام پایانکار ۶۶
۲ بازدید از اماکن مسکونی تجاری ۴۷
۳ بازدید از اماکن مسکونی ۳۰
۴ بازدید از اماکن صنعتی ۲۳
۵ بازدید از مجتمع های مسکونی ۱۲
۶ بررسی تائیدیه نصب برق ذخیره آسانسور ۱۱
۷ بازدید ازمجتمع های تجاری ، تعمیرگاه و پارکینگ ها ( گاراژها ) ۱۱
۸ ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری ۱۱
۹ صدور پاسخ استعلام پروانه ساخت ۱۰
۱۰ بازدید از اماکن تجاری ۸
۱۱ مکاتبات خاص با اداره نظام مهندسی ساختمان و سایر ادارات در خصوص ایمنی ۸
۱۲ بررسی و تائید ضمانت نامه سیستم اعلام حریق اتوماتیک ۸
۱۳ تست شبکه خشک آتش نشانی ۸
۱۴ بررسی و تائید ضمانت نامه سیستم اطفاء اتوماتیک ۸
۱۵ بررسی حوادث ، تهیه گزارش و صدور دستورالعمل ۵
۱۶ انجام مشاوره ایمنی در محل ۴
۱۷ بازدید از اماکن درمانی ( درمانگاه ) ۳
۱۸ بازدید از اماکن اداری ۳
۱۹ صدور دستور العمل ایمنی خاص ۳
۲۰ بازدید ازمجتمع های تجاری ۲
۲۱ بازدید از اماکن پر خطر ۲
۲۲ بازدید از مجتمع انبار صنعتی ۲
۲۳ مجموع ۲۸۳

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در مهرماه سال ۱۳۹۹”*

code

قالب تفریحی