عکس ها و ویدئوهای شما

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در سه ماهه تابستان ۱۳۹۸

مجموعه: برنامه ريزي و پيشگيري تعداد بازدید: 898
عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در سه ماهه تابستان ۱۳۹۸

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در سه ماهه تابستان ۱۳۹۸

 

ردیف

نام فعالیت

تعداد

۱ بازدید از اماکن پر خطر ۳۸
۲ بازدید از اماکن مسکونی ۸۱
۳ صدور پاسخ استعلام پایانکار ۱۰۳
۴ بازدید از اماکن صنعتی ۵۵
۵ بررسی و تائید نقشه های معماری مطابق با محث مقررات ملی ۲۶
۶ بازدید از آسانسور ۱۲
۷ بازدید از اماکن مسکونی تجاری ۸۵
۸ ارجاع پرونده به کارشناس دادگستری ۱۷
۹ بررسی سیستم اعلام حریق اتوماتیک ۱۲
۱۰ بازدید از اماکن تجاری ۴
۱۱ صدور پاسخ استعلام پروانه ساخت ۲۲
۱۲ تست شبکه خشک آتش نشانی ۳۰
۱۳ بررسی تائیدیه نصب برق ذخیره آسانسور ۲۵
۱۴ صدور پاسخ استعلام صنفی ۱۴
۱۵ بررسی شبکه اطفا اتوماتیک ۷
۱۶ بازدید از مجتمع های تجاری و پاساژ ها ۱۸
۱۷ بازدید از مجتمع های مسکونی و بلند مرتبه ۴
۱۸ مکاتبه با اداره نظام مهندسی در خصوص دودکش لوازم گازسوز ۲۱
۱۹ بازدید از تالارها ۳
۲۰ بازدید ازادارات و اماکن دولتی ۳
۲۱ صدور دستورالعمل ایمنی عمومی ۲
۲۲ بررسی حوادث ۲
۲۳ بازدید از اماکن درمانی ۱
۲۴ بازدید از اماکن اداری ۳
۲۵ بازدید از انبار صنعتی ۱
۲۶ بازدید از اماکن تجمعی(حسینه) ۱
۲۷ بازدید از محل گاز ال پی جی ۱
۲۸ انجام مشاوره ۱

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در سه ماهه تابستان ۱۳۹۸”*

code

قالب تفریحی