عکس ها و ویدئوهای شما

عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۰۷/۱۰/۹۸  لغایت ۱۳/۱۰/۹۸            

مجموعه: برنامه ريزي و پيشگيري تعداد بازدید: 851
عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۰۷/۱۰/۹۸  لغایت ۱۳/۱۰/۹۸            

 

عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۰۷/۱۰/۹۸  لغایت ۱۳/۱۰/۹۸

 

ردیف نام فعالیت تعداد
۱ بازدید از اماکن مسکونی ۱۰
۲ صدور پاسخ استعلام پروانه ساخت ۱۰
۳ صدور پاسخ استعلام پایانکار ۹
۴ بازدید از اماکن صنعتی ۷
۵ بازدید از اماکن تجاری مسکونی ۶
۶ بررسی و صدور تائیدیه نقشه های معماری ۶
۷ بررسی و صدور تائیدیه برق ذخیره آسانسور ۴
۸ مکاتبه با اداره نظام مهندسی ساختمان ۳
۹ بازدید و بررسی حوادث ۲
۱۰ برسی و بازدید بلند مرتبه ها ۲
۱۱ انجام و صدور تائیدیه تست شبکه خشک ۲
۱۲ بازدید از اماکن تجمعی ۲
۱۳ بازدید از اماکن تجاری ۲
۱۴ بررسی و تهیه پاورپوینت کلیه تصرفات دهگانه ۲
۱۵ بازدید از مجتمع های تجاری ۲
۱۶ تهیه پاورپوینت کلیه تصرفات دهگانه  آمار عملکرد واحد ۲
۱۷ بازدید از اماکن درمانی ۱
۱۸ انجام مشاوره ایمنی ۱
  جمعاً ۷۳

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۰۷/۱۰/۹۸  لغایت ۱۳/۱۰/۹۸            ”*

code

قالب تفریحی