عکس ها و ویدئوهای شما

عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۲۳/۰۹/۹۸ لغایت ۲۹/۰۹/۹۸

مجموعه: برنامه ريزي و پيشگيري تعداد بازدید: 854
عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۲۳/۰۹/۹۸ لغایت ۲۹/۰۹/۹۸

عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۲۳/۰۹/۹۸  لغایت ۲۹/۰۹/۹۸

 

ردیف نام فعالیت تعداد
۱ بازدید از اماکن مسکونی ۱۵
۲ بازدید از اماکن تجاری مسکونی ۱۵
۳ بازدید از اماکن صنعتی ۱۰
۴ بازدید از اماکن عمومی و بانکها ۸
۵ صدور پاسخ استعلام پایانکار ۱۰
۶ صدور دستورالعملی ایمنی خاص ۸
۷ بررسی و صدور تائیدیه نقشه های معماری ۵
۸ بازدید از اماکن تجاری ۴
۹ مکاتبه با اداره نظام مهندسی ساختمان ۳
۱۰ صدور پاسخ استعلام پروانه ساخت ۳
۱۱ بازدید از مجتمع مسکونی ۲
۱۲ بررسی و تائیدیه برق ذخیره آسانسور(بلک اوت) ۲
۱۳ ارجاع به کارشناس دادگستری ۱
۱۴ بازدید از اماکن ورزشی ۱
۱۵ بررسی و تائیدیه سیستم اعلام حریق اتوماتیک ۱
۱۶ انجام و صدور تائیدیه تست شبکه خشک ۱
۱۷ بازدید از اماکن تجمعی ۱
۱۸ تهیه پاور پوینت از عملکرد واحد ۱
۱۹ تهیه آمارعملکرد واحد جهت ارسال به فرمانداری ۱
۲۰ تهیه آمار عملکرد جهت طرح در جلسه مدیران شهرداری ۱
۲۱

جمعاً

۹۳

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۲۳/۰۹/۹۸ لغایت ۲۹/۰۹/۹۸”*

code

قالب تفریحی