عکس ها و ویدئوهای شما

عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۱۶/۰۹/۹۸ لغایت ۲۲/۰۹/۹۸

مجموعه: برنامه ريزي و پيشگيري تعداد بازدید: 868
عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۱۶/۰۹/۹۸ لغایت ۲۲/۰۹/۹۸

عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۱۶/۰۹/۹۸ لغایت ۲۲/۰۹/۹۸

 

ردیف نام فعالیت تعداد
۱ صدور پاسخ استعلام پایانکار ۱۳
۲ انجام مکاتبات خاص ۷
۳ بازدید از اماکن مسکونی ۷
۴ بازدید از اماکن تجاری مسکونی ۴
۵ بازدید از اماکن صنعتی ۳
۶ صدور پاسخ استعلام پروانه ساخت ۳
۷ بازدید از اماکن تجاری ۳
۸ بازدید و بررسی حوادث ۲
۹ بررسی و صدور تائیدیه نقشه های معماری ۲
۱۰ انجام و صدور تائیدیه تست شبکه خشک ۲
۱۱ بازدید از اماکن درمانی ۲
۱۲ صدور تائیدیه برق ذخیره آسانسور ۲
۱۳ مکاتبه با اداره نظام مهندسی ساختمان ۲

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۱۶/۰۹/۹۸ لغایت ۲۲/۰۹/۹۸”*

code

قالب تفریحی