عکس ها و ویدئوهای شما

عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۰۹/۰۹/۹۸ لغایت ۱۵/۰۹/۹۸

مجموعه: برنامه ريزي و پيشگيري تعداد بازدید: 1076
عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۰۹/۰۹/۹۸ لغایت ۱۵/۰۹/۹۸

 

عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۰۹/۰۹/۹۸ لغایت ۱۵/۰۹/۹۸

 

ردیف

نام فعالیت

تعداد

۱ بازدید از اماکن تجاری مسکونی ۱۴
۲ بازدید از اماکن مسکونی ۱۲
۳ صدور پاسخ استعلام پایانکار ۱۰
۴ بررسی و صدور تائیدیه نقشه های معماری ۸
۵ بازدید و بررسی حوادث ۸
۶ انجام مکاتبات خاص ۷
۷ صدور پاسخ استعلام پروانه ساخت ۴
۸ بازدید از اماکن صنعتی ۴
۹ بازدید از اماکن تجاری ۳
۱۰ انجام مشاوره ایمنی ۳
۱۱ صدور تائیدیه برق ذخیره آسانسور ۳
۱۲ ارجاع به کارشناس دادگستری ۳
۱۳ صدور دستورالعمل ایمنی عمومی ۲
۱۴ مکاتبه با اداره نظام مهندسی ساختمان ۲
۱۵ بازدید از مدارس ۲
۱۶ بازدید از مجتمع تجاری ۱
۱۷ صدور دستورالعملجهت اماکن مخاطره آمیز ۱
۱۸ بازدید از اماکن درمانی ۱

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۰۹/۰۹/۹۸ لغایت ۱۵/۰۹/۹۸”*

code

قالب تفریحی