عکس ها و ویدئوهای شما

عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۰۲/۰۹/۹۸ لغایت ۰۸/۰۹/۹۸

مجموعه: برنامه ريزي و پيشگيري تعداد بازدید: 845
عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۰۲/۰۹/۹۸ لغایت ۰۸/۰۹/۹۸

 

عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۰۲/۰۹/۹۸ لغایت ۰۸/۰۹/۹۸

 

ردیف

نام فعالیت

تعداد

۱ بازدید از اماکن تجاری مسکونی ۱۰
۲ صدور پاسخ استعلام پایانکار ۱۰
۳ انجام مکاتبات خاص ۹
۴ بازدید از اماکن مسکونی ۵
۵ بازدید و بررسی حوادث ۴
۶ بررسی و صدور تائیدیه نقشه های معماری ۴
۷ انجام و صدور تائیدیه تست شبکه خشک ۳
۸ بازدید از اماکن تجمعی ۳
۹ بازدید از اماکن تجاری ۳
۱۰ بازدید از اماکن صنعتی ۳
۱۱ صدور پاسخ استعلام پروانه ساخت ۲
۱۲ مکاتبه با اداره نظام مهندسی ساختمان ۲
۱۳ بازدید از اماکن درمانی ۲
۱۴ ارجاع به کارشناس دادگستری ۱
۱۵ بازدید از مجتمع های تجاری ۱
۱۶ صدور تائیدیه برق ذخیره آسانسور ۱
۱۷ انجام مشاوره ایمنی ۱

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۰۲/۰۹/۹۸ لغایت ۰۸/۰۹/۹۸”*

code

قالب تفریحی