عکس ها و ویدئوهای شما

عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۲۵/۰۸/۹۸ لغایت ۰۱/۰۹/۹۸

مجموعه: برنامه ريزي و پيشگيري تعداد بازدید: 603
عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۲۵/۰۸/۹۸ لغایت ۰۱/۰۹/۹۸

عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۲۵/۰۸/۹۸ لغایت ۰۱/۰۹/۹۸

 

ردیف

نام فعالیت

تعداد

۱ بازدید از اماکن تجاری مسکونی ۱۵
۲ بازدید از اماکن مسکونی ۱۰
۳ صدور پاسخ استعلام پایانکار ۷
۴ بررسی و صدور تائیدیه نقشه های معماری ۴
۵ بازدید از اماکن تجمعی ۳
۶ بازدید از اماکن صنعتی ۳
۷ صدور پاسخ استعلام پروانه ساخت ۳
۸ انجام مکاتبات خاص ۳
۹ بازدید از اماکن تجاری ۲
۱۰ مکاتبه با اداره نظام مهندسی ساختمان ۲
۱۱ بازدید و بررسی حوادث ۲
۱۲ انجام مشاوره ایمنی ۱
۱۳ صدور دستورالعمل ایمنی عمومی ۱
۱۴ بازدید از اماکن درمانی ۱

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۲۵/۰۸/۹۸ لغایت ۰۱/۰۹/۹۸”*

code

قالب تفریحی