عکس ها و ویدئوهای شما

عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۱۸/۰۸/۹۸ لغایت ۲۴/۰۸/۹۸ 

مجموعه: برنامه ريزي و پيشگيري تعداد بازدید: 877
عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۱۸/۰۸/۹۸ لغایت ۲۴/۰۸/۹۸ 

 

عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۱۸/۰۸/۹۸لغایت ۲۴/۰۸/۹۸ 

 

ردیف نام فعالیت تعداد
۱ بازدید از اماکن مسکونی ۱۲
۲ بازدید از اماکن تجاری مسکونی ۱۲
۳ صدور پاسخ استعلام پایانکار ۶
۴ بررسی و تست شبکه خشک  آتش نشانی ۵
۵ مکاتبه با اداره نظام مهندسی ساختمان ۵
۶ بررسی ضمانت نامه سیستم اعلام حریق اتوماتیک ۳
۷ بررسی نقشه معماری ۳
۸ بررسی ضمانت نامه سیستم بلک اوت ۳
۹ بازدید از اماکن صنعتی ۲
۱۰ انجام مکاتبات اداری ۲
۱۱ بررسی ضمانت نامه سیستم اطفاء حریق اتوماتیک ۱
۱۲ بازدید از اماکن تجمعی ۱
۱۳ ارجاع پرونده به کارشناس دادگستری ۱
۱۴ بررسی حادثه ۱
۱۵ صدور دستورالعمل پروانه ساخت ۱
۱۶ صدور دستورالعمل ایمنی عمومی ۱

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۱۸/۰۸/۹۸ لغایت ۲۴/۰۸/۹۸ ”*

code

قالب تفریحی