عکس ها و ویدئوهای شما

عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۲۰/۰۷/۹۸ لغایت ۲۶/۰۷/۹۸

مجموعه: برنامه ريزي و پيشگيري تعداد بازدید: 816
عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۲۰/۰۷/۹۸ لغایت ۲۶/۰۷/۹۸

عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۲۰/۰۷/۹۸ لغایت ۲۶/۰۷/۹۸

 

ردیف نام فعالیت تعداد
۱ بازدید از پلهای هوایی سطح شهر ۱۹
۲ صدور پاسخ استعلام پایانکار ۹
۳ بازدید از اماکن مسکونی ۸
۴ بازدید از اماکن تجاری مسکونی ۸
۵ بازدید از اماکن صنعتی ۸
۶ بازدید از اماکن تجاری ۸
۷ بررسی ضمانت نامه سیستم اعلام حریق اتوماتیک ۳
۸ بررسی ضمانت نامه سیستم اطفاء حریق اتوماتیک ۳
۹ صدور پاسخ استعلام پروانه ساخت ۳
۱۰ بررسی حوادث ۲
۱۱ مکاتبه با اداره نظام مهندسی ۲
۱۲ بررسی و تائید ضمانت نامه برق ذخیره آسانسور ۱
۱۳ بررسی شبکه خشک آتش نشانی ۱
۱۴ انجام تست لوله خشک ۱
۱۵ ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری ۱
۱۶ بازدید از کارخانه آسفالت ۱

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۲۰/۰۷/۹۸ لغایت ۲۶/۰۷/۹۸”*

code

قالب تفریحی