عکس ها و ویدئوهای شما

عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۱۸/۱۲/۹۷ لغایت ۲۳/۱۲/۹۷

مجموعه: برنامه ريزي و پيشگيري تعداد بازدید: 1560
عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۱۸/۱۲/۹۷ لغایت ۲۳/۱۲/۹۷

عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۱۸/۱۲/۹۷ لغایت ۲۳/۱۲/۹۷

 

۱ بازدید از مجتمع های مسکونی و بلند مرتبه ۳۱
۲ صدور پاسخ استعلام تجاری مسکونی ۱۱
۳ بررسی و تائید نقشه های معماری مطابق با محث مقررات ملی ۱۱
۴ ارجاع پرونده به کارشناس دادگستری ۱۰
۵ تست شبکه خشک آتش نشانی ۸
۶ بررسی سیستم اعلام حریق اتوماتیک ۷
۷ بازدید از مدارس و اماکن آموزشی و ابنیه دانشگاههای اسلامشهر ۷
۸ بازدید ازاماکن صنعتی ۷
۹ صدور دستورالعمل ایمنی عمومی و خاص ۶
۱۰ صدور پاسخ استعلام پروانه ساخت ۶
۱۱ بررسی سیستم اطفا اتوماتیک ۵
۱۲ بازدید از مدارس و اماکن آموزشی ۵
۱۳ بررسی سیستم اعلام حریق اتوماتیک ۵
۱۴ بررسی سیستم برق ذخیره ( بلک اوت) ۵
۱۵ انجام مشاوره ۴
۱۶ بازدید ازادارات و اماکن دولتی ۴
۱۷ بازدید از مجتمع های تجاری و پاساژ ها وتالارها ۲
۱۸ بازدید از اماکن درمانی ۱
۱۹ بررسی حوادث ۱
۲۰ بازدید از مجتمع نمایشگاهی بهاره ۱

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۱۸/۱۲/۹۷ لغایت ۲۳/۱۲/۹۷”*

code

قالب تفریحی