عکس ها و ویدئوهای شما

عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۰۶/۰۷/۹۸ لغایت ۱۲/۰۷/۹۸

مجموعه: برنامه ريزي و پيشگيري تعداد بازدید: 1056
عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۰۶/۰۷/۹۸ لغایت ۱۲/۰۷/۹۸

عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۰۶/۰۷/۹۸  لغایت ۱۲/۰۷/۹۸

 

ردیف نام فعالیت تعداد
۱ بازدید از اماکن تجاری مسکونی ۱۰
۲ بازدید از اماکن مسکونی ۷
۳ صدور پاسخ استعلام پایانکار ۷
۴ بازدید از اماکن تجاری ۵
۵ بازدید از اماکن صنعتی ۳
۶ مکاتبه با اداره نظام مهندسی ۲
۷ صدور تائیدیه برق اضطراری ۱
۸ بررسی وتست شبکه خشک آتش نشانی ۱
۹ صدور پروانه ساخت ۱

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۰۶/۰۷/۹۸ لغایت ۱۲/۰۷/۹۸”*

code

قالب تفریحی