عکس ها و ویدئوهای شما

عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۳۰/۰۶/۹۸ لغایت ۰۵/۰۷/۹۸

مجموعه: برنامه ريزي و پيشگيري تعداد بازدید: 990
عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۳۰/۰۶/۹۸ لغایت ۰۵/۰۷/۹۸

عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۳۰/۰۶/۹۸  لغایت ۰۵/۰۷/۹

 

ردیف نام فعالیت تعداد
۱ بازدید از اماکن تجاری مسکونی ۶
۲ بازدید از اماکن مسکونی ۶
۳ صدور پاسخ استعلام پایانکار ۴
۴ بازدید ازط اماکن تجاری ۴
۵ ارجاع به کارشناس دادگستری ۲
۶ بازدید از اماکن صنعتی ۲
۷ صدور تائیدیه برق اضطراری ۲
۸ بررسی سیستم اعلام حریق اتوماتیک ۱
۹ بررسی وتست شبکه خشک آتش نشانی ۱
۱۰ صدور پروانه ساخت ۱
۱۱ بازدید از انبار ۱

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۳۰/۰۶/۹۸ لغایت ۰۵/۰۷/۹۸”*

code

قالب تفریحی