عکس ها و ویدئوهای شما

عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۱۶/۰۶/۹۸ لغایت ۲۲/۰۶/۹۸

مجموعه: برنامه ريزي و پيشگيري تعداد بازدید: 810
عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۱۶/۰۶/۹۸ لغایت ۲۲/۰۶/۹۸

عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۱۶/۰۶/۹۸  لغایت ۲۲/۰۶/۹۸

               

ردیف نام فعالیت تعداد
۱ بازدید از اماکن مسکونی ۵
۲ ارجاع به کارشناس دادگستری ۴
۳ بازدید از اماکن تجاری مسکونی ۴
۴ بازدید از اماکن صنعتی ۳
۵ بررسی مجتمع تجاری (پاساژ) ۲
۶ صدور پاسخ استعلام پروانه ساخت ۲
۷ بازدید از اماکن تجاری ۲
۸ بررسی و تائید ضمانت نامه برق ذخیره آسانسور ۱
۹ بررسی و تائید نقشه های معماری مطابق با محث مقررات ملی ۱
۱۰ بررسی سیستم اعلام حریق اتوماتیک ۱
۱۱ بررسی سیستم اطفاء حریق اتوماتیک ۱
۱۲ انجام تست لوله خشک ۱
۱۳ بررسی حوادث گود برداری ۱

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۱۶/۰۶/۹۸ لغایت ۲۲/۰۶/۹۸”*

code

قالب تفریحی