عکس ها و ویدئوهای شما

عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۰۹/۰۶/۹۸  لغایت ۱۵/۰۶/۹۸

مجموعه: برنامه ريزي و پيشگيري تعداد بازدید: 775
عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۰۹/۰۶/۹۸  لغایت ۱۵/۰۶/۹۸

عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۰۹/۰۶/۹۸  لغایت ۱۵/۰۶/۹۸

 

ردیف نام فعالیت تعداد
۱ صدور پاسخ استعلام پایانکار ۵
۲ بازدید از اماکن صنعتی ۵
۳ بازدید از اماکن تجاری مسکونی ۳
۴ بازدید از اماکن مسکونی ۳
۷ بازدید از اماکن تجاری ۱
۱۲ انجام تست لوله خشک ۱
۱۳ صدور دستورالعمل ایمنی ۱

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۰۹/۰۶/۹۸  لغایت ۱۵/۰۶/۹۸”*

code

قالب تفریحی