عکس ها و ویدئوهای شما

عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۰۲/۰۶/۹۸  لغایت ۰۸/۰۶/۹۸

مجموعه: برنامه ريزي و پيشگيري, دسته‌بندی نشده تعداد بازدید: 882
عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۰۲/۰۶/۹۸  لغایت ۰۸/۰۶/۹۸

 

عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۰۲/۰۶/۹۸  لغایت ۰۸/۰۶/۹۸

              

ردیف نام فعالیت تعداد
۱ بازدید از اماکن مسکونی ۷
۲ صدور پاسخ استعلام  ملکی ۷
۳ بازدید از اماکن تجاری مسکونی ۵
۴ بازدید از اماکن صنعتی ۳
۵ بازدید از اماکن تجاری ۳
۶ بررسی و تائید ضمانت نامه برق ذخیره آسانسور ۲
۷ بررسی و تائید نقشه های معماری مطابق با محث مقررات ملی ۳
۸ صدور پاسخ استعلام پروانه ساخت ۱
۹ بررسی سیستم اعلام حریق اتوماتیک ۱
۱۰ بررسی سیستم اطفاء حریق اتوماتیک ۱
۱۱ انجام تست لوله خشک ۱
۱۲ ارجاع به کارشناس دادگستری ۱

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۰۲/۰۶/۹۸  لغایت ۰۸/۰۶/۹۸”*

code

قالب تفریحی