عکس ها و ویدئوهای شما

عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری از تاریخ ۰۷/۰۲/۹۸ لغایت ۱۳/۰۲/۹۸

مجموعه: برنامه ريزي و پيشگيري تعداد بازدید: 1052
عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری از تاریخ ۰۷/۰۲/۹۸ لغایت ۱۳/۰۲/۹۸

عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری از تاریخ ۰۷/۰۲/۹۸  لغایت ۱۳/۰۲/۹۸

 

۱ صدور پاسخ استعلام  ملکی ۱۲
۲ بررسی و تائید نقشه های معماری مطابق با محث مقررات ملی ۱۰
۳ بازدید از اماکن تجاری مسکونی ۹
۴ بررسی سیستم برق ذخیره ( بلک اوت) ۴
۵ صدور پاسخ استعلام پروانه ساخت ۴
۶ بازدید ازاماکن صنعتی ۴
۷ بازدید ازادارات و اماکن دولتی ۲
۸ صدور پاسخ استعلام صنفی ۲
۹ ارجاع به کارشناس دادگستری ۱
۱۰ انجام مشاوره ۱

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری از تاریخ ۰۷/۰۲/۹۸ لغایت ۱۳/۰۲/۹۸”*

code

قالب تفریحی