عکس ها و ویدئوهای شما

عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۲۴/۱۲/۹۷ لغایت ۲۸/۱۲/۹۷

مجموعه: برنامه ريزي و پيشگيري تعداد بازدید: 602
عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۲۴/۱۲/۹۷ لغایت ۲۸/۱۲/۹۷

 

عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۲۴/۱۲/۹۷ لغایت ۲۸/۱۲/۹۷

 

۱ صدور پاسخ استعلام پایانکار ۲۰
۲ بازدید از اماکن مسکونی ۸
۳ تست شبکه خشک آتش نشانی ۸
۴ بازدید از اماکن تجاری – مسکونی ۶
۵ صدور پاسخ استعلام تجاری مسکونی ۶
۶ بررسی و تائید نقشه های معماری مطابق با محث مقررات ملی ۶
۷ صدور پاسخ استعلام پروانه ساخت ۶
۸ ارجاع پرونده به کارشناس دادگستری ۴
۹ بررسی سیستم اعلام حریق اتوماتیک ۴
۱۰ بررسی سیستم اطفا اتوماتیک ۴
۱۱ بازدید از مدارس و اماکن آموزشی ۴
۱۲ بررسی سیستم اعلام حریق اتوماتیک ۴
۱۳ بررسی سیستم برق ذخیره ( بلک اوت) ۴
۱۴ بازدید از مدارس و اماکن آموزشی و ابنیه دانشگاههای اسلامشهر ۳
۱۵ صدور دستورالعمل ایمنی عمومی و خاص ۳
۱۶ بازدید ازاماکن صنعتی ۲
۱۷ انجام مشاوره ۲
۱۸ بازدید ازادارات و اماکن دولتی ۲
۱۹ بازدید از مجتمع های تجاری و پاساژ ها وتالارها ۱
۲۰ بازدید از اماکن درمانی ۱
۲۱ بررسی حوادث ۱
۲۲ بازدید از مجتمع نمایشگاهی بهاره ۱
۲۳ بازدید از مجتمع راه آهن ۱
۲۴ بازدید از محل اسکان میهمانان نوروزی ۱

                                                                                                                                                                                                                  

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۲۴/۱۲/۹۷ لغایت ۲۸/۱۲/۹۷”*

code

قالب تفریحی