عکس ها و ویدئوهای شما

عملكرد مهرماه ۹۸ گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی

مجموعه: برنامه ريزي و پيشگيري تعداد بازدید: 846
عملكرد مهرماه ۹۸ گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی

عملكرد مهرماه ۹۸ گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی

 

ردیف نام فعالیت تعداد
۱ بازدید از اماکن مسکونی ۴۱
۲ بازدید از اماکن مسکونی تجاری ۳۵
۳ صدور پاسخ استعلام پایانکار ۳۵
۴ بازدید از اماکن ورزشی ۲۶
۵ بازدید از پل های هوایی ۲۶
۶ بازدید از اماکن تجاری ۲۴
۷ بررسی و تائید نقشه های معماری مطابق با مبحث مقررات ملی ۱۵
۸ بازدید از اماکن صنعتی            ۱۵
۹ مکاتبه با اداره نظام مهندسی در خصوص دودکش لوازم گازسوز ۸
۱۰ صدور پاسخ استعلام پروانه ساخت ۶
۱۱ ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری ۵
۱۲ بررسی تائیدیه نصب برق ذخیره آسانسور ۵
۱۳ تست شبکه خشک آتش نشانی ۴
۱۴ بازدید از آسانسور ۳
۱۵ بررسی شبکه اطفا اتوماتیک ۲
۱۶ بررسی سیستم اعلام حریق اتوماتیک ۲
۱۷ انجام مشاوره ایمنی ۲
۱۸ بازدید از انبار ۱

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “عملكرد مهرماه ۹۸ گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی”*

code

قالب تفریحی