عکس ها و ویدئوهای شما

عملكرد ماهیانه گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۲۵/۱۱/۹۷ لغایت ۲۴/۱۲/۹۷

مجموعه: برنامه ريزي و پيشگيري تعداد بازدید: 913
عملكرد ماهیانه گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۲۵/۱۱/۹۷ لغایت ۲۴/۱۲/۹۷

عملكرد ماهیانه گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۲۵/۱۱/۹۷ لغایت ۲۴/۱۲/۹۷

 

ردیف نام فعالیت تعداد
۱ بازدید از اماکن مسکونی تجاری ۱۰۱
۲ بازدید از مدارس و اماکن آموزشی ۱۷
۳ ارجاع پرونده به کارشناس دادگستری ۱۶
۴ بررسی و تائید نقشه های معماری مطابق با محث مقررات ملی ۱۵
۵ بررسی سیستم برق ذخیره ( بلک اوت) ۱۴
۶ بازدید ازاماکن صنعتی ۱۴
۷ بازدید از اماکن تجاری ۱۲
۸ بررسی حوادث ۱۱
۹ تست شبکه خشک آتش نشانی ۹
۱۰ بررسی سیستم اعلام حریق اتوماتیک ۹
۱۱ صدور پاسخ استعلام صنفی ۸
۱۲ بازدید از مجتمع های مسکونی و بلند مرتبه ۷
۱۳ انجام مشاوره ۶
۱۴ صدور دستورالعمل ایمنی عمومی ۶
۱۵ بازدید از مجتمع های تجاری و پاساژها و تالارها ۵
۱۶ بازدید ازادارات و اماکن دولتی ۵
۱۷ بررسی سیستم اطفا اتوماتیک ۴
۱۸ بازدید از اماکن درمانی ۲

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “عملكرد ماهیانه گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۲۵/۱۱/۹۷ لغایت ۲۴/۱۲/۹۷”*

code

قالب تفریحی