عکس ها و ویدئوهای شما

عملكرد تیرماه ۹۸ گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی

مجموعه: برنامه ريزي و پيشگيري تعداد بازدید: 873
عملكرد تیرماه ۹۸ گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی

عملكرد تیرماه ۹۸ گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی

 

ردیف نام فعالیت تعداد
۱ بازدید از اماکن مسکونی تجاری ۴۸
۲ صدور پاسخ استعلام پایانکار ۴۰
۳ بازدید از اماکن صنعتی ۲۸
۴ بازدید از اماکن مسکونی ۲۶
۵ تست شبکه خشک آتش نشانی ۲۰
۶ بررسی تائیدیه نصب برق ذخیره آسانسور ۱۵
۷ بررسی و تائید نقشه های معماری مطابق با محث مقررات ملی ۱۳
۸ صدور پاسخ استعلام صنفی ۱۱
۹ صدور پاسخ استعلام پروانه ساخت ۱۱
۱۰ مکاتبه با اداره نظام مهندسی در خصوص دودکش لوازم گازسوز ۱۱
۱۱ ارجاع پرونده به کارشناس دادگستری ۶
۱۲ بررسی سیستم اعلام حریق اتوماتیک ۴
۱۳ بازدید از مجتمع های تجاری و پاساژ ها ۲
۱۴ بازدید از تالارها ۲
۱۵ بازدید از ادارات و اماکن دولتی ۲
۱۶ بازدید از مجتمع های مسکونی و بلند مرتبه ۲
۱۷ بازدید از اماکن درمانی ۱
۱۸ بررسی شبکه اطفا اتوماتیک ۱
۱۹ صدور دستورالعمل ایمنی عمومی ۱
۲۰ بررسی حوادث ۱

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “عملكرد تیرماه ۹۸ گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی”*

code

قالب تفریحی