عکس ها و ویدئوهای شما

عملكرد آبان ماه ۹۸ گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی

مجموعه: برنامه ريزي و پيشگيري تعداد بازدید: 923
عملكرد آبان ماه ۹۸ گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی

 

عملكرد آبان ماه ۹۸ گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی

 

ردیف نام فعالیت تعداد
۱ صدور پاسخ استعلام پایانکار ۳۵
۲ بازدید از اماکن مسکونی ۳۳
۳ بازدید از اماکن مسکونی تجاری ۲۸
۴ بازدید از پل های هوایی ۲۷
۵ بازدید از اماکن صنعتی ۱۶
۶ بررسی و تائید نقشه های معماری مطابق با مبحث مقررات ملی ۱۴
۷ تست شبکه خشک آتش نشانی ۹
۸ بازدید از حوادث آسانسور ۸
۹ صدور پاسخ استعلام پروانه ساخت ۷
۱۰ مکاتبه با اداره نظام مهندسی در خصوص دودکش لوازم گازسوز ۶
۱۱ بررسی تائیدیه نصب برق ذخیره آسانسور ۶
۱۲ بازدید از اماکن تجاری ۶
۱۳ بررسی شبکه اطفا اتوماتیک ۴
۱۴ بررسی سیستم اعلام حریق اتوماتیک             ۴
۱۵ بازدید از مجتمع های تجاری ۴
۱۶ بررسی حوادث ۴
۱۷ مکاتبات اداری خاص ۴
۱۸ ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری ۲
۱۹ صدور دستورالعمل ایمنی خاص ۲
۲۰ بازدید از مجتمع های مسکونی ۲
۲۱ انجام مشاوره ایمنی ۲
۲۲ بازدید از انبار ۱

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “عملكرد آبان ماه ۹۸ گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی”*

code

قالب تفریحی