حراست

نام ونام خانوادگی: ابراهیم رشدی

سوابق تحصیلی: لیسانس

 

پیشینه شغلی:

الف) پیشینه حراستی

 1. مسئول حراست شهرداری شهر بخشایش از توابع استان آذربایجان شرقی به مدت ۵ سال (از سال ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۸۳)
 2. کارمند حراست شهرداری شهرستان قرچک از توابع استان تهران به مدت یک سال (از سال ۱۳۸۳ لغایت ۱۳۸۴)
 3. مسئول حراست شهرداری منطقه۲ شهرستان اسلامشهر به مدت ۴ سال (از سال ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۸۷)
 4. مسئول حراست شهرداری منطقه۵ شهرستان اسلامشهر به مدت ۲ سال (از سال ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۰)
 5. مسئول حراست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اسلامشهر به مدت ۴ سال (از سال ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۴)
 6. مسئول حراست سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اسلامشهر از مورخ (۱۳۹۴ لغایت ۱۳۹۶)
 7. مسئول حراست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اسلامشهر از (۱۳۹۶ تا کنون)

 

ب) پیشینه اجرایی

 1. مسئول امور اداری شهرداری شهر بخشایش به مدت ۳ سال (از سال ۱۳۷۵ لغایت ۱۳۷۸)
 2. معاون شهردار و معاونت خدمات شهری شهرداری بخشایش با حفظ سمت حراستی به مدت ۳ سال (از سال ۱۳۷۸ لغایت ۱۳۸۱)
 3. عضو کمیسیون معاملات منطقه۲ شهرداری اسلامشهر
 4. عضو هیئت مدیره تعاونی مسکن منطقه۲ شهرداری اسلامشهر
 5. عضو کمیسیون عالی معاملات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی و سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اسلامشهر
 6. عضو ضابطین قضایی دادگستری شهرستان اسلامشهر
 7. عضو بسیج فعال پایگاههای شهید چمران بخشایش، پایگاه شهید تاجیک شهرداری قرچک، پایگاه شهید فراهانی شهرداری اسلامشهر