عکس ها و ویدئوهای شما

توصيه هاي ايمني چهارشنبه سوري و ترقه بازي كودكان و نوجوانان

مجموعه: اخبار اسلامشهر, برنامه ريزي و پيشگيري تعداد بازدید: 10284
توصيه هاي ايمني چهارشنبه سوري و ترقه بازي كودكان و نوجوانان

توصيه هاي  ايمني مربوط به مراسم چهارشنبه سوري  و ترقه بازي كودكان و نوجوانان

 

آنچه اين روزها به عنوان ترقه و مواد محترقه و مواد انفجاري مورد استفاده قرار مي گيرد ، نوعاٌ به صورت تركيبي مي باشد .اين مواد به قدري حساس است كه ضربه و رسيدن حرارت اندكي به آنها ،عمل كرده و منفجر مي شوند و گاه نيز بدون رسيدن حرارت و با وارد شدن ضربه ،در اثر فعل و انفعالات شيميايي و حتي درمقابل ارتعاشات هوا و با قرارگرفتن در محدوده يك فركانس خاص ، خود به خود فعال شده و منفجر مشوند . درهرصورت در اثر انفجار مواد، انرژي زيادي به طور ناگهاني آزاد شده و در اثر پرتاب ذرات و انرژي ها رها شده ،علاوه بر ايجاد حريق وصداي مهيب ، خسارت جاني ومالي نيز به وجود مي آورد .در صورت انفجار در محيط بسته ، اثر تخريبي اين مواد فوق العاده زياد خواهد بود به نحوي كه ۲۵۰ گرم ازاين مواد مي تواند يك كاشانه با وسعت ۷۰ متر مربع را دچار خسارت زياد نمايد و شيشه ساختمانها را تا شعاع ۲۵۰متر بشكند .

     بسيار ديده شده است كه مواد محترقه در داخل كمد يا زير زمين نگهداري شده و بدون دخالت انسان در اثر شرايط مساعد ، خود به خود منفجر شده و يا در هنگام جابه جايي با دست ويا در داخل ساك و كيف در اثر حرارت يا ضربه منتقل شده اند .لذا به جوانان توصيه مي نمايد اكيداٌ از تهيه و استفاده از اين مواد خوداري نمايند .

      قطعاٌ براي مقابله با اين پديده زشت بايد با تلاش فرهنگي در جهت آگاهي مردم و جوانان ،آنان را از افتادن در دام توطئه دشمنان كه هدفي جز نابودي فكري و فرهنگي آينده سازان ايران ندارند، بر حذر داشت . مؤكداٌ از والدين و مسئولين محترم واحدهاي آموزشي درخواست مي نمايد در اين ايام باقي مانده از سال ، با ارائه توصيه هاي ارشادي و ايمني به كودكان و نوجوانان آنان را از خطرات و عوارض وحشتناك بازي با آتش و ترقه و مواد محترقه به هر شكل آگاه و مطلع نمايد . برطبق قانون و تاكيد مرجع محترم قضايي و انتظامي ، خريد و فروش مواد دست ساز و محترقه به هر شكل ممنوع بوده و جرم محسوب شده و برابر ضوابط قانوني قابل پيگرد مي باشد . لذا به عوامل سود جو و فرصت طلب مجدداٌ هشدار مي دهيم به بهانه شب چهار شنبه آخر سال ، مستمسكي براي سود جويي خود فراهم ننموده و از توليد و توزيع اين مواد جداداٌ خودداري نمايند.

     ازمراجع قضايي و نيروهاي متعهد و وظيفه شناس انتظامي درخواست مي نمايد با دقت ،  اعمال افراد سود جو دراين زمينه را زير نظر داشته و با عوامل توليد ، توزيع و فروش اين مواد در اسرع وقت و بادقت و شدت برخورد نموده و اعمال قانون نمايند . قطعاٌ درصورت برخورد جدي با متخلفين و اعلام  مراتب در رسانه ها از فعاليت افراد سودجو و توليد و توزيع اين مواد كاسته خواهد شد .از ارباب جرايد ورسانه هاي گروهي خواهشمند است تا با تهيه اخبار وگزارش هاي هشدار دهنده و انعكاس آمار سوء ترقه بازي به طور پي درپي در خصوص خطرات اجتماعي ، اقتصادي و زيست محيطي اين پديده را به شهروندان محترم و خصوصاٌ جوانان و نوجوانان برسانند و هشدارهاي لازم را به اين عزيزان ارائه نمايند كه قطعاٌ بسيار مؤثر خواهد بود .

از كليه شهروندان عزيز درخواست مي نمايد به محض مشاهده خريد و فروش مواد محترقه ، به هرشكل ممكن سريعاٌ مراتب را به عوامل محترم انتظامي (پليس ۱۱۰) اطلاع رساني نمايند .

    كبريت ازجمله وسايلي است كه از سوي كودكان جهت توليد ترقه و ايجاد آتش مورد استفاده قرار مي گيرد لذا به والدين توصيه مي گردد اين روزها ،كبريت ، مواد و مايعات آتش زا را مانند نفت و امثالهم را از دسترس كودكان دور نگاه دارند .كودكان ونوجوانان درصورت عدم دسترسي به كبريت و مواد و مايعات قابل اشتعال در منزل جهت تهيه مواد محترقه به فروشگاههاي رنگ و مواد شيميايي و دارو خانه ها مراجعه مي نمايند لذا به مسئولين اين قبيل فروشگاهها توصيه مي نمايد اكيداٌ از فروش هرگونه مواد اشتعال زا به آنان خودداري نمايند.

     كودكان و نوجوانان خود ، زشتي و ترقه بازي را به دليل احتمال بروز خطر درك مي كنند و به همين دليل اغلب كبريت ،ترقه و مواد محترقه و منفجره را پس از تهيه در نقاط غير قابل ديد مانند انباري زير زمين بالكن پشت بام و يا داخل كيف وكمد و وسايل شخصي خود مخفي مي كنند كه اين امر خود از عوامل بروز حريق و حادثه است لذا توصيه مي شود والدين حدالامكان در اين مكان ها را قفل نموده و از رفت و آمد فرزندان خود به اين محل ها ممانعت نمايند و روزانه اين مكان و كيف و كمد فرزندان خود را مورد بررسي قرار دهند . 

 همچنين به والدين محترم كه مسئوليت بيشتري در مراقبت از فرزندان خود دارند توصيه مي نمايد در صورت مشاهده مواد محترقه  منفجره ، اين مواد را از محيط منزل خارج و تحويل نيروي انتظامي نمايند .

و حتي المقدور بار روي خوش به فرزندان خود هشدار و از تنبيه و يا برخوردهاي تند با آنها خوداري نمايند يكي از عوامل عمده ايجاد حريق ها ،پرتاب مواد آتش زا مانند فشفشه  به آسمان و افتادن آتش به پشت بام و بالكن و يا پنجره هاي باز و يا شاخه هاي خشك مي باشد معمولاٌ فشفشه ها در اثر به آتش كشيده شدن ، شعله ور شده و سوختن آنها تدريجي است لذا توسعه مي نمايد بالكن هاي پشت بام ها ،راه پله ها …. را از ضايعات موجود پاكسازي نمائيد و مواد سوختني و وسايل اضافي را به محل امن منتقل كنيد .حدالمقدور پنجره ها را ببنديد و مواد يا مايعات سريع الاشتعال از مكان هاي روباز به مكان هاي مسقف منتقل كنيد به شهروندان توصيه اكيد مي نمايد از آتش زدن بوته، هيزم و امثال اينها چه در حياط يا محوطه يا پاركينگ واحدهاي مسكوني و يا در كوچه ها و معابر عمومي جداً خودداري نمائيد.

     از انداختن مواد منفجره ، قوطي هاي در بسته ، مخازن كوچك گاز و ظروف تحت فشار به داخل آتش كه خود منجر به انفجار شديد مي شود خودداري كنيد زيرا در اثر انفجار قطعات بدنه آنها به اطراف پرتاب شده و موجب جراحات شديد در بدن و خصوصاٌ در سر و صورت خواهد شد از قرار دادن ظروف مايعات و مواد قابل اشتعال مثل ظروف نفت ،بنزين ،گازئيل،و يا مخازن گاز در مجاورت شعله آتش جداً خودداري كنيد و از ريختن آنها در مجاورت شعله آتش كه موجب گسترش آن مي شود جدآ خودداري كنيد. حدالمقدور از متوقف نمودن خودروها در كوچه ها و معابر تنگ خودداري كنيد چرا كه آتش بازي در نزديكي وسايل نقليه كه حامل بنزين و مواد سوختني هستند .درصورت كمترين نشتي از آنها و حتي در شرايط عادي اين وسايل را مبدل به بمبي مي سازد كه چاشني انفجار آنها كشيده شده باشد متاسفانه به كرات مشاهده مي شود كه برخي براي افروختن آتش ، شاخه هاي درختان شكسته از آنها استفاده مي نمايند و يا در كنار درختان ويا داخل بوستان ها آتش بر مي افروزند توصيه مي كند جداً از اين عمل خودداري نمايند و از اين طريق فضاي سبز و محيط زيست را در معرض نابودي قرار ندهيد پريدن از روي آتش با چادر و لباسهاي گشاد كه نوعاً از فراورده هاي نفتي توليد شده و سريع الاشتعال مي باشد فوق العاده خطرناك است و از اين كار خودداري نمائيد.

       به شهروندان عزيز توصيه مي نمايد در اين ايام مخازن خاموش كننده دستي و شبكه آب آتش نشاني را در منزل، محل كار و … به صورت آماده و در دسترس قرار دهيد تا در صورت نياز بتوانيد سريعاً از آنها استفاده كنيد .   

 

گروه برنامه ریزی و پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی اسلامشهر

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “توصيه هاي ايمني چهارشنبه سوري و ترقه بازي كودكان و نوجوانان”*

code

قالب تفریحی