ایستگاه شماره چهار

ایستگاه شماره چهار

رئيس ايستگاه : رضا حاتمی

آدرس : شهرك صنعتي چهار دانگه انتهاي خيابان بيست و يکم خيابان شعاع جنب درمانگاه 

تلفن:    ۵۵۲۶۴۱۲۵   و     ۵۵۲۶۵۱۲۵

نوع سازه و ارتفاع ساختمان :  فلزي و داراي ۶ متر ارتفاع

طول و عرض جغرافيايي :  طول جغرافيايي : ۵۱/۱۸/۱۱     و    عرض جغرافيايي :  ۳۵/۳۴/۲۹

مساحت :  شامل ۱۵۰۰ متر فضاي باز و ۵۰۰ متر زيربنا مي باشد .

نوع ايستگاه : حريق – نجات 

همچنين اين ايستگاه به عنوان مركز آموزش سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اسلامشهر مورد بهره برداري قرار مي گيرد.