ایستگاه شماره پنج

ایستگاه شماره پنج

رئيس ايستگاه : منصور فیضی

آدرس : احمدآباد مستوفي ميدان پيامبر اعظم کوچه لاله هاي دو انقلاب

تلفن:    ۵۶۷۱۵۸۶۶   و     ۵۶۷۱۶۲۱۱ 

نوع سازه و ارتفاع ساختمان :  فلزي و داراي ۳ متر ارتفاع

طول و عرض جغرافيايي :  طول جغرافيايي : ۵۱/۱۳/۰۰    و    عرض جغرافيايي :  ۳۵/۳۸/۳۳

مساحت :  شامل ۴۵۰ متر فضاي باز و ۲۰۰ متر زيربنا مي باشد .

نوع ايستگاه : حريق – نجات