ایستگاه شماره دو (شهید سفی زاده)

ایستگاه دو (شهید سفی زاده)

رییس ایستگاه: مجید خدایی

آدرس : بلوار بسيج مستضعفين جنب ساختمان مرکزي شهرداري

تلفن:    ۵۶۳۵۲۲۲۲

نوع سازه و ارتفاع ساختمان :  فلزي و داراي ۶ متر ارتفاع

طول و عرض جغرافيايي :  طول جغرافيايي :۵۱/۱۴/۳۶      و    عرض جغرافيايي :  ۳۵/۳۳/۲۸

مساحت :  شامل  ۳۰۰  متر مربع زيربنا مي باشد .

نوع ايستگاه : حريق – نجات – همچنين خودروي حامل تشك نجات در اين ايستگاه مستقر است. 

اين ايستگاه به نام شهيد عليرضا سفي زاده ، آتش نشان اسلامشهري حادثه پلاسكو مزين است .