عکس ها و ویدئوهای شما

آمار ۹ماهه نخست ۱۴۰۱ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

مجموعه: آمار حریق و حوادث تعداد بازدید: 245
آمار ۹ماهه نخست ۱۴۰۱ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

 

آمار ۹ماهه نخست ۱۴۰۱ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

 

 

آمار عملیات و ماموریت های اعزامی ۹ماهه نخست ۱۴۰۱

تصرف حریق امداد و  نجات جمع کل
مسکوني ۱۴۷ ۱۹۴ ۳۴۱
 فرهنگيآموزشي ۴ ۳ ۷
بهداشتيدرماني  – مراقبتي ۲ ۱ ۳
تجمعی ۳ ۴ ۷
اداريحرفه اي ۵۲ ۱۰ ۶۲
کسبيتجاري ۱۱۱ ۱۴ ۱۲۵
 صنعتي ۱۷ ۰ ۱۷
 انباري ۵ ۰ ۵
فضاي سبز ۱۵۶ ۵ ۱۶۱
وسايل نقليه ۶۵ ۱۳۸ ۲۰۳
 معابر و گذرگاهها ۱۰ ۵ ۱۵
سایر ۳۷ ۱۰ ۴۷
آپارتمان بلندتر از ۲۳ متر ۱ ۰ ۱
خودکشي ۰ ۱۵ ۱۵
گيرکردن اعضاي بدن ۰ ۴۴ ۴۴
حريق ضايعات ۲۵۰ ۰ ۲۵۰
آسانسور و بالابر ۰ ۸۸ ۸۸
ريزش آوار ۰ ۲ ۲
نشست زمين ۰ ۷ ۷
نشست ساختمان ۰ ۱۸ ۱۸
آبگرفتگي ۰ ۳۴ ۳۴
سقوط اجسام و اشياء ۰ ۲۰ ۲۰
چاه ۰ ۶ ۶
برق گرفتگي ۰ ۱ ۱
سقوط از ارتفاع ۰ ۴ ۴
محبوس شدن افراد ۰ ۷۶ ۷۶
امدادرساني ۰ ۶۹ ۶۹
حيوانات وحشي و حشرات موذي ۱ ۱۶۷ ۱۶۸
حريق سطل زياله مکانيزه ۲۳ ۰ ۲۳
نشت گاز ۲ ۱۶ ۱۸
مسکونيتجاري ۲ ۰ ۲
جمع ۸۸۸ ۹۵۱ ۱۸۳۹

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “آمار ۹ماهه نخست ۱۴۰۱ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر”*

code

قالب تفریحی