عکس ها و ویدئوهای شما

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان ۲۳/۰۹/۹۸ تا ۲۹/۰۹/۹۸

مجموعه: آمار حریق و حوادث تعداد بازدید: 741
آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان ۲۳/۰۹/۹۸ تا ۲۹/۰۹/۹۸

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان ۲۳/۰۹/۹۸  تا  ۲۹/۰۹/۹۸

 

آمار حریق از  ۲۳/۰۹/۹۸  تا  ۲۹/۰۹/۹۸

ردیف نوع حریق تعداد
۱ مسکونی ۴
۲ کسبی/تجاری ۲
۳ صنعتی ۱
۴ اداری/حرفه ای ۱
۵ آتش سوزی خودرو ۱
۶ فضای سبز، کشاورزی و ضایعات ۴

جمع کل

۱۳

 

آمار حوادث  از  ۲۳/۰۹/۹۸  تا  ۲۹/۰۹/۹۸

ردیف نوع حادثه تعداد
۱ آسانسور ۲
۲ تصادف و واژگونی وسائط نقلیه ۲
۳ چرخ گوشت،انگشتر و اجسام حلقوی ۲
۴ گرفتن حیوانات وحشی و موذی ۲
۵ سایر ۱۱
  مصدوم ۴

جمع کل

۱۹

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان ۲۳/۰۹/۹۸ تا ۲۹/۰۹/۹۸”*

code

قالب تفریحی