عکس ها و ویدئوهای شما

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از ۱۸/۰۸/۹۸ تا ۲۴/۰۸/۹۸

مجموعه: آمار حریق و حوادث تعداد بازدید: 917
آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از ۱۸/۰۸/۹۸ تا ۲۴/۰۸/۹۸

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از ۱۸/۰۸/۹۸  تا  ۲۴/۰۸/۹۸

 

آمار حریق از  ۱۸/۰۸/۹۸  تا  ۲۴/۰۸/۹۸

ردیف

نوع حریق تعداد

۱

مسکونی ۱

۲

کسبی/تجاری

۵

۳

آموزشی فرهنگی ۱

۴

آتش سوزی خودرو ۲

۵

فضای سبز، کشاورزی و ضایعات

۷

۶ سایر

۲

جمع کل

۱۸

 

آمار حوادث  از  ۱۸/۰۸/۹۸  تا  ۲۴/۰۸/۹۸

ردیف

نوع حادثه تعداد

۱

سقوط اشیاء و اجسام

۱

۲

آسانسور

۳

۳

تصادف و واژگونی وسائط نقلیه

۳

۴

چرخ گوشت،انگشتر و اجسام حلقوی

۲

۵

گرفتن حیوانات وحشی و موذی ۵
۶ آبگرفتگی و سیلاب

۱

۷

سایر

۶

مصدوم

۲

جمع کل

۲۱

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از ۱۸/۰۸/۹۸ تا ۲۴/۰۸/۹۸”*

code

قالب تفریحی