عکس ها و ویدئوهای شما

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان ۱۶/۰۹/۹۸ تا ۲۲/۰۹/۹۸

مجموعه: آمار حریق و حوادث تعداد بازدید: 738
آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان ۱۶/۰۹/۹۸ تا ۲۲/۰۹/۹۸

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان ۱۶/۰۹/۹۸ تا ۲۲/۰۹/۹۸

 

آمار حریق از  ۱۶/۰۹/۹۸  تا  ۲۲/۰۹/۹۸

ردیف نوع حریق تعداد
۱ مسکونی ۴
۲ کسبی/تجاری ۴
۴ اداری/حرفه ای ۱
۵ آتش سوزی خودرو ۲
۶ فضای سبز، کشاورزی و ضایعات ۵

جمع کل

۱۶

 

آمار حوادث  از  ۱۶/۰۹/۹۸  تا  ۲۲/۰۹/۹۸

ردیف نوع حادثه تعداد
۱ آسانسور ۲
۲ تصادف و واژگونی وسائط نقلیه ۴
۳ چرخ گوشت،انگشتر و اجسام حلقوی ۲
۴ گرفتن حیوانات وحشی و موذی ۳
۵ سایر ۱۱
مصدوم ۵
فوتی ۱

جمع کل

۲۲

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان ۱۶/۰۹/۹۸ تا ۲۲/۰۹/۹۸”*

code

قالب تفریحی